U bevindt zich hier: Home Blog Nee, jij dan, jij trekt volle zalen

 

In een wereld die op vele fronten zaken van ons verlangd en verwacht, ligt het verwijt altijd op de loer. Immers het niet kunnen of willen voldoen aan de afspraken, verwachtingen en eisen van de ander kan aanleiding zijn voor een verwijt aan jouw adres. Soms is een verwijt terecht. Als je je niet aan de gemaakte afspraken houdt, kan jou dit inderdaad worden verweten. Het zogenaamde "je houdt je niet aan de afspraak-verwijt".

Een ander soort verwijt heeft als basis de verborgen verwachtingen. De verwachting wordt niet uitgesproken, maar verwijt jou het wel wanneer je niet aan de verwachting voldoet. Het verwijt komt dan in de vorm "waarom heb je de vuilnisbak niet buiten gezet", "moeten we nu alweer naar je ouders", "waarom bel je dan niet even". Je begrijpt, het zijn vooral relaties die soms geteisterd worden door dit soort verwijten. De verwachting wordt niet, maar het verwijt wordt wel uitgesproken. Laten we dit het "ik mag toch verwachten-verwijt" noemen

Er is een derde soort verwijt dat ik graag aan je voorleg. Dat treedt op wanneer een objectief gegeven dat bij jou hoort als een tekortkoming wordt gepresenteerd. Dit soort verwijten behoren tot het domein van de sollicitaties en functioneringsgesprekken. Enkele voorbeelden van dit soort verwijten "je bent wel erg jong of erg oud', "je hebt geen oog voor details", "je bent wel erg amicaal", "je lacht veel". Allemaal constateringen die op zich waar zijn maar een verwijt worden wanneer ze als tekortkoming worden gepresenteerd. Laten we dit het "tekortkomingverwijt" noemen

Hoe om te gaan met deze soort van verwijten. Ontkennen is niet de oplossing, want in de constatering zit wel degelijk een waarheid. In de verdediging gaan door op te merken dat de ander 'ook geen volle zalen trekt" is wellicht waar, maar helpt de discussie niet echt.

Nee, de juiste reactie op het tekortkomingverwijt is het zaaien van twijfel. Twijfel bij degene die het verwijt uitspreekt. Twijfel of hij het wel goed ziet. Twijfel door het verwijt van een andere connotatie te voorzien. Graag verduidelijk ik je dit aan de hand van veel voorkomende tekortkomingverwijten.

Je bent wel wat jong voor deze functie

Reactie; als u bedoelt met jong dat ik gedreven, energiek en niet wordt geremd door negatieve ervaringen uit het verleden, ja dan ben ik jong

Je bent weinig assertief

Reactie; als u bedoelt met weinig assertief dat ik graag anderen de ruimte laat, niet altijd haantje de voorste wil zijn en mijn collega's eerder wil begrijpen dan overvleugelen, ja dan ben ik niet erg assertief

Je hebt weinig oog voor details

Reactie; als u bedoelt met weinig details dat ik mij richt op grote lijnen, het ontwikkelen van visies en daarvoor mensen enthousiasmeer en duidelijk voor ogen heb waar het naar toe moet, ja dan heb ik weinig oog voor detail.

Het zal even oefenen zijn om tot dergelijk vlot geformuleerde twijfelzaaierij te komen. Maar aan de andere kant, tekortkomingverwijten hebben een grote mate van voorspelbaarheid, dus je kunt je er op voorbereiden.

En o ja, mocht je opmerken dat je dit een saaie blog vindt dan zal ik zeggen; als je met saai bedoeld dat het een grote mate van herkenbaarheid heeft, gespeend is van harde stellingnames én genuanceerd, ja dan is dit een saaie blog.

bewegwijzering.jpg