U bevindt zich hier: Home Blog De braverik verdwijnt

De afgelopen maand heb ik mij intensief bezig gehouden met de verschillende generaties die ons land heeft en waarvan een deel de werkvloeren bevolkt. Bij deze studie maak ik dankbaar gebruik van het boek "De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de BV IK". Wat ik onder andere constateerde is dat het aantal braveriken per generatie afneemt.

Een braverik is in mijn definitie een mens die zich beschouwt als onderdeel van een groter geheel. Hij of zij is zich bewust van maatschappelijke belangen en is bereid daar een bijdrage aan te leveren. Het zijn de mensen die afremmen bij een oranje stoplicht in plaats van extra gas geven, de redelijkheid van de meeste belastingen wel inzien en niet parkeren op een invalideplaats. Kortom het zijn niet de types van de "haakse bocht", het zijn de gewetensvollen die niet opvallen.

Waarden als discipline, etiquette, solidariteit, milieu, respect staan bij de braverik hoog in het vaandel.

De braverik neemt per generatie in aantal af. Vormen zij bij de stille generatie (geboren tussen 1931 en 1940) nog een forse meerderheid, bij de pragmatische generatie (geboren tussen 1971 en 1985) is hun aandeel geslonken tot 35% en de bij de jongste generatie is hun aandeel nog maar 20%. Dat is geen goede ontwikkeling. Want we hebben de braveriken hard nodig. Zij vormen het cement van onze maatschappij en van onze bedrijven. Cohensiaans gesproken: zij houden de boel bij elkaar.

Juist door hun loyaliteit aan de grotere zaak, de wil tot een bijdrage, is de braverik de man of vrouw die de spreekwoordelijke rots in de branding vormt. Eerder gedreven door consciëntieusheid dan door de volgende carrièrestap. Het historisch besef van de organisatie waar iedere nieuwkomer op kan terugvallen. En niet te vergeten de enorme kosten die de braverik voor de organisatie bespaart. Immers door hun loyaliteit zijn zij vele jaren voor een en hetzelfde bedrijf werkzaam. Voor hem of haar geen nieuw te werven medewerker en alle daarbij komende uitgaven. En dit type mens zal de komende tientallen jaren van de werkvloer verdwijnen.

Mijn advies aan organisaties; KOESTER UW BRAVERIKEN. Zoals Crosby, Still, Nash en Young al zongen "The ones you never notice, are the ones you have to watch"

bergbeklimmers.jpg