U bevindt zich hier: Home Blog

Waardeloos werk

Weleens nagedacht welke waarden in het werk een rol spelen? En welke van deze waarden belangrijk voor jou zijn? Wetenschappers onderscheiden drie soorten waarden als het om werk gaat. Intrinsieke waarden hebben te maken met zelfontplooiing. Voorbeelden van dit soort werkwaarden zijn autonomie, groei en creativiteit. Extrinsieke waarden is een tweMeaningfull workede soort. Het gaat hierbij om materiële aspecten als zekerheid of winstbejag. Een derde soort is relationele waarden; het helpen van de maatschappij, teamwork en vriendschap. Sommige wetenschappers onderscheiden nog een vierde categorie. Die van prestigewaarden; autoriteit, invloed en prestatie.

Het belang van werkwaarden is de motivatie die daar vanuit gaat. Iemand die voor hem of haar belangrijke waarden terugvindt in het werk, heeft over het algemeen een hoge arbeidsmotivatie.

Exploratief onderzoek door Belgische onderzoekers verbonden aan de Hogeschool Thomas More (voorheen Lessius) toont aan dat er een sterke relatie bestaat tussen werkwaarden en persoonlijkheid.

Wie je bent, bepaald voor een belangrijk deel welke werkwaarden jij van belang acht (intrinsiek, extrinsiek of relationeel). Anders gezegd; weten wie je bent, is weten wat in je werk zoekt. En dus is waardeloos werk, werk dat geen waarden bevat die passen bij jouw persoonlijkheid.

De psycholoog Jung geeft vastgesteld dat mensen aangeboren voorkeuren hebben. Deze voorkeuren typeren mensen. Ik wil graag een aantal van Jungs inzichten in de aangeboren, menselijke voorkeuren met je delen.

De naarbuiten-mens; laten we praten!

Wist je dat mensen op verschillende manieren energie krijgen? De één door zich regelmatig terug te trekken, de ander door veelvuldig en intensief met anderen te communiceren. De uitdrukking ‘never a dull moment’ is op dit laatste type van toepassing.

Deze naarbuiten-mensen springen altijd in het oog. Tijdens overleggen en vergaderingen nemen zij het initiatief en dagen ook anderen uit zich uit te spreken. Daar waar de actie is, zijn zij ook te vinden. 

Lees meer: De naarbuiten-mens; laten we praten!

De psycholoog Jung geeft vastgesteld dat mensen aangeboren voorkeuren hebben. Deze voorkeuren typeren mensen. Ik wil graag een aantal van Jungs inzichten in de aangeboren, menselijke voorkeuren met je delen.

De naarbinnen-mens; laat me nadenken

Wist je dat mensen op verschillende manieren energie krijgen. De één door het veelvuldig en intensief met anderen te communiceren, de ander door zich regelmatig terug te trekken. De uitdrukking ‘een momentje voor zichzelf’ is op hen van toepassing.

Deze naarbinnen-mensen vallen op het werk niet zo op. Tijdens overleggen en vergaderingen houden zij zich veelal rustig, soms wat geïntimideerd door het interactieve geweld om hen heen. Zij spreken zich alleen uit wanneer hen daarom wordt gevraagd. En wat zij dan zeggen, snijdt altijd hout. 

Lees meer: De naarbinnen-mens; laat me nadenken

De psycholoog Jung heeft vastgesteld dat mensen aangeboren voorkeuren hebben. Deze voorkeuren typeren mensen. Ik wil graag een aantal van Jungs inzichten in de aangeboren, menselijke voorkeuren met je delen.

De werkelijkheids-mens; geef me de kaders.

Wist je dat mensen op verschillende manieren naar de wereld kijken? De één door zich steeds af te vragen wat er allemaal mogelijk is, de ander door te willen weten wat het is. De uitdrukking ‘the devil is in the detail’ typeert deze laatste soort mensen.

Deze werkelijkheids-mensen laten zich geen citroenen voor bananen verkopen. Uiterst kien op de waarheid en een goed oog voor de details. Kritisch op al te wilde plannen die ze met gerichte vragen kunnen ontleden naar dat ene antwoord; het is haalbaar of niet. 

Lees meer: De werkelijkheids-mens; geef me de kaders.

De psycholoog Jung heeft vastgesteld dat mensen aangeboren voorkeuren hebben. Deze voorkeuren typeren mensen. Ik wil graag een aantal van Jungs inzichten in de aangeboren, menselijke voorkeuren met je delen.

De mogelijkheids-mens; geef me de ruimte.

Wist je dat mensen op verschillende manieren naar de wereld kijken? De één door te willen weten wat het is, de ander door zich steeds af te vragen wat er allemaal mogelijk is. De uitdrukking ‘stilstand is achteruitgang’ typeert deze laatste soort mensen.

Deze mogelijkheids-mensen dagen de status quo altijd uit. Snel schakelend en mogelijkheden zien die anderen vaak ontgaan. Ideeën en plannen komen hen als vanzelf aangewaaid. Oplossingen zijn snel bedacht. 

Lees meer: De mogelijkheids-mens; geef me de ruimte.

De psycholoog Jung heeft vastgesteld dat mensen aangeboren voorkeuren hebben. Deze voorkeuren typeren mensen. Ik wil graag een aantal van Jungs inzichten rond aangeboren, menselijke voorkeuren met je delen.

De ratio-mens; wat draagt bij aan het resultaat?

Wist je dat mensen op verschillende manieren beslissingen nemen? De één door zich te verplaatsen in de situatie, de ander door de weg van de logica te bewandelen. De uitdrukking ‘recht door het midden’ typeert deze laatste soort mensen.

Deze ratio-mensen hebben het vermogen zich buiten een situatie te plaatsen. Stellen veel vragen om een objectief beeld te krijgen. En nemen niets voetstoots aan. Het zijn met name de vaardigheden van de ander die hen interesseren.

Lees meer: De ratio-mens; wat draagt bij aan het resultaat?

De psycholoog Jung geeft vastgesteld dat mensen aangeboren voorkeuren hebben. Deze voorkeuren typeren mensen. Ik wil graag een aantal van Jungs inzichten rond aangeboren, menselijke voorkeuren met je delen.

De mensen-mens; wat draagt bij aan de harmonie?

Wist je dat mensen op verschillende manieren beslissingen? De één door de weg van de logica te bewandelen. De ander door zich te verplaatsen in de situatie. De populaire uitdrukking ‘een mensen-mens’ typeert deze laatste soort mensen.

Deze verbindende types hebben het vermogen zich in een ander te verplaatsen. Zijn primair op zoek naar wat hen met die ander verbindt en treden mensen met vertrouwen tegemoet. Schromen niet hun waardering voor anderen uit te spreken. Willen graag dat zaken persoonlijk zijn. Gevoelig voor waardering en erkenning door anderen. Begrijpen de waarden die bij veranderingen een rol spelen. Groot geloof in het proces.

Lees meer: De mensen-mens; wat draagt bij aan de harmonie?

De psycholoog Jung geeft vastgesteld dat mensen aangeboren voorkeuren hebben. Deze voorkeuren typeren mensen. Ik wil je graag een aantal van Jungs inzichten in de aangeboren, menselijke voorkeuren met je delen.

De plannen-mens; wat is mijn plan?

Wist u dat mensen op verschillende manieren hun werk inrichten. De één door voortdurend op zoek te zijn naar de verschillende opties, de ander door snel tot duidelijkheid te komen. ‘What’s the plan’ is een uitspraak dat deze laatste soort mensen typeert.

Lees meer: De plannen-mens; wat is mijn plan?

De psycholoog Jung geeft vastgesteld dat mensen aangeboren voorkeuren hebben. Deze voorkeuren typeren mensen. Ik wil graag een aantal van Jungs inzichten in de aangeboren, menselijke voorkeuren met je delen.

De flexi-mens; wat wil ik nog weten?

Wist je dat mensen op verschillende manieren hun werk inrichten. De één door snel tot duidelijkheid te komen, de ander door voortdurend op zoek te zijn naar de verschillende opties. ‘Niets is in beton gegoten’ is een uitspraak dat deze laatste soort mensen typeert.

Lees meer: De flexi-mens; wat wil ik nog weten?

Ik zat in de zoveelste meeting, naar de zoveelste PowerPointpresentatie te kijken en onwillekeurig verschoof mijn aandacht van binnen naar buiten. Terwijl ik het prachtige uitzicht bewonderde, dacht ik 'daar gebeurt het'. Daar in die geruisloze, drukke buitenwereld wordt over ons lot als organisatie beslist. We denken te weten hoe die buitenwereld in elkaar zit door het houden van onderzoek, door contacten met onze klanten of door kranten te lezen. Is dat werkelijk zo? Zijn we inderdaad in staat te begrijpen wat zich daar afspeelt. Is die wereld nog wel de onze?

Plato, één van de bekendste filosofen, hield zich ook al met dit fenomeen van de werkelijkheid bezig. Hij werd geboren 327 voor Christus, in Athene, zoon van een niet onbemiddelde familie. Plato staat voor breed, of hij deze naam nu kreeg vanwege zijn brede schouders of door zijn breedsprakigheid vertelt het verhaal niet. Plato was een groot aanhanger van Socrates en zijn ter dood veroordeling maakte diepe indruk op hem. Als reactie reisde Plato 12 jaar lang door o.a. Italië en Egypte. Na zijn terugkomst richtte hij de Academie op, een school die bijna 1.000 jaar heeft bestaan. Op 80-jarige leeftijd stierf Plato.

Lees meer: Nietzsche in Business; voldoende moed voor een andere werkelijkheid

Het gaat beter met dit land, maar er zullen altijd mensen worden ontslagen. Voor hen die hun baan behouden is deze blog.

In 2010 ben ik ontslagen bij mijn werkgever Robeco. In de periode die volgde was ik in eerste instantie meer werkloos dan startende ondernemer. Voor mijn  eigen gevoel en zeker ook in de ogen van mijn omgeving. Over die periode wil ik graag mijn ervaringen met jullie delen.

Hoe was het om werkloos te zijn?

Ik heb lang getwijfeld of ik deze blog moest schrijven. Een aarzeling die alles heeft te maken met status die het betreft. Werkloos zijn betekent namelijk dat je het niet gered hebt. Je bent definitief het jongetje dat bij het voetballen niet of als laatste wordt gekozen. Want waarom is een deel van je inmiddels ex-collega's dan nog wel aan het werk. Simpelweg omdat ze beter zijn dan jij. Toch?

Onze maatschappij geeft weinig ruimte aan het lot, wat ons overkomt is geen pech maar geheel en al aan ons zelf te danken. Het is deze hink-stap-gedachte-sprong die leidt tot terughoudendheid over je eigen werkloosheid. Niet voor niets heeft men een veel sympathieker klinkende uitdrukking voor deze toestand;  "ik ben in-between-jobs". Dat wat pijnlijk is, vertellen we graag in een andere taal.

Lees meer: Opeens doe je niet meer mee

bergbeklimmers.jpg